Печат на тази страница

Изключително важно!

 

Предстои да бъдат публикувани изискванията на журито и техническите лица, отговорни за правилното и внимателно боравене с озвучителната техника на сцената.